Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Preferencje

W ramach PIzP preferowane będą:

1) projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:

a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,

b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych,

c) obszary przygraniczne.

Dla przyznania preferencji wystarczającym będzie, jeśli inwestycja będzie realizowana w jednym z trzech ww. obszarów OSI.

2) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (IS) tj.:

a) drewno i meblarstwo,

b) żywność wysokiej jakości,

c) ekonomia wody,

dla których przypisane rodzaje działalności PKD zostały wskazane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Dla przyznania preferencji wystarczającym będzie, jeśli inwestycja dotyczyć będzie jednej z trzech ww. specjalizacji.

Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:

1) wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,

a)    DREWNO I MEBLARSTWO – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: http://ris.warmia.mazury.pl...

b)   EKONOMIA WODY – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: http://ris.warmia.mazury.pl...

c)    ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: http://ris.warmia.mazury.pl...

2) wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,

a)    DREWNO I MEBLARSTWO – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: http://ris.warmia.mazury.pl...

b)   EKONOMIA WODY – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: http://ris.warmia.mazury.pl...

c)    ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: http://ris.warmia.mazury.pl...

3) dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji,

4) stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,

5) wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl