Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Zakres finansowania

1)     W ramach PIzP realizowane będzie wsparcie inwestycji w:

a) niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu,

b) poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,

c) zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

2)     Pożyczka jest skierowana do przedsiębiorstw inwestujących w:

a) maszyny i sprzęt produkcyjny/usługowy (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),

b) nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK),

c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.

Udzielenie wsparcia wymaga łącznego spełnienia warunków: wskazanych w pkt 1 i co najmniej jednego warunku wskazanego w pkt 2.

 

3) Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego, zarówno nowe, jak i używane, z zastrzeżeniem pkt.4.

4) Finansowanie zakupu nieruchomości zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych w ramach PIzP możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy (w części Wkładu Funduszu Funduszy), co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką.

5) W ramach PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt 3 [przykładowo: inwestycje w budynki (np. budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, ulepszenie) wraz z zakupem środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 3].

6) W ramach PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu środków transportu.    

7) W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencji (obniżenie oprocentowania) i/lub premii (w postaci subsydiowania odsetek).

8) PIzP może finansować wydatki w kwotach brutto, tj. obejmujących wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT.

9) PIzP może finansować do 100% kosztów związanych z inwestycją.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl