Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce. Zamknij
Realizowane projekty


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Warmi?sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Po?rednik Finansowy w oparciu o zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy:

- Umow? Operacyjn? – Po?yczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/16 z dnia 28.11.2013 r. (PO RPW Po?yczka Globalna (1))

- Umow? Operacyjn? – Po?yczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/11 z dnia 18.07.2014 r. (PO RPW Po?yczka Globalna (2))

- Umow? Operacyjn? – Po?yczka Globalna nr 3/PG/POPW/2015/04 z dnia 31.07.2015 r. (PO RPW Po?yczka Globalna (3))

realizuje projekt pn. „Repor?czenia i po?yczki szans? na zwi?kszenie finansowania zewn?trznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy por?czeniowych i po?yczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Dzia?ania I.2: Instrumenty in?ynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.


"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Warmi?sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Lider Konsorcjum instytucji prowadz?cych fundusze po?yczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizuje projekty :

Wzrost potencja?u funduszy po?yczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 2)

Dokapitalizowanie funduszy po?yczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 1)

finansowane ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl