WMARR logo

Znajdź na stronie

lnnovaSPA

Gminy: Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Frombork, Gołdap i Miłomłyn założyły, w piątek 22 marca 2019 r., Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, które ma na celu podejmowanie wspólnych działań dla rozwoju obszarów uzdrowiskowych. Gminy te posiadają uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej. Stowarzyszanie Uzdrowisk Warmii i Mazur zamierza intensywnie lobbować na rzecz korzystnych zapisów w kluczowych dokumentach regionalnych, umożliwiających rozwój uzdrowisk oraz popularyzacji tematyki uzdrowiskowej w regionie.
Dnia 8 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy InnovaSpa, projektu służącemu przyspieszeniu wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju zdrowego stylu życia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin o potencjale uzdrowiskowym, przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem turystyki medycznej oraz przedstawiciele administracji publicznej. Podczas spotkania prowadzone były dyskusje na temat perspektyw rozwoju turystyki uzdrowiskowej na terenie Warmii i Mazur. Wskazano m.in. na potrzebę pozyskania funduszy na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej oraz urządzeń lecznictwa sanatoryjnego. Uczestnicy spotkania zadeklarowali nawiązanie bliższej i bardziej sformalizowanej współpracy na rzecz budowy oferty turystyki uzdrowiskowej naszego regionu. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jak dotąd funkcjonuje jedno uzdrowisko –…

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s